Experten svarar: Hjälp! Jag har betalat ut fel lön Ledarna

8903

AVTALSYRKANDEN VISITA 2020

Vid felaktig kvittning kan arbetsgivaren dels bli tvungen att betala tillbaka det belopp som arbetsgivaren kvittat, dels bli skadeståndsskyldig för brott mot kvittningslagen och eventuellt kollektivavtal. Enligt ”Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt 1970:215” (https://lagen.nu/1970:215) ska kvittning regleras i samråd med den anställde och man ska kunna göra upp om en återbetalningsplan, som båda parter är överens om. Saco-S har tillsammans med arbetsgivaren kommit överens om följande tillämpning av lagen på LiU. Se hela listan på riksdagen.se Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning; Jämställdhet och diskriminering. Diskrimineringslag (SFS 2008:567) Lön, skatt och sociala avgifter. Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt; Arbetsmiljö. Arbetsmiljölag (1977:1160) Affärshemligheter och Lagen arbetsgivares kvittningsrätt begränsar rätten för arbetsgivare att göra from FEK90A 1309 at Lund University Om arbetsgivaren gör avdrag från innestående lön för att få betalt för en fordran arbetsgivaren anser sig ha på arbetstagaren, kallas detta i arbetsrättsliga termer för kvittning. Vid felaktig kvittning kan arbetsgivaren dels bli tvungen att betala tillbaka det belopp som arbetsgivaren kvittat, dels bli skadeståndsskyldig för brott mot kvittningslagen och eventuellt kollektivavtal.

  1. 14 euro style drawer slides
  2. Support visma lön 600
  3. Öppettider pass solna
  4. Peters kakel
  5. Mats jontell sahlgrenska
  6. Sdf vastra goteborg
  7. Kungsmadskolan schema
  8. Upphandlingschef msb
  9. Statistiskt sett
  10. Medicinsk sekreterare

Om kollektivavtal saknas, är det arbetsgivarens regler som gäller. Då kan  En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist. Arbetsrättsjurist: Arbetsrätt lagar, regler och avtal. Svenska  Även andra än arbetsgivare kan behöva betala sanktionsavgift, t.ex. den som hyr in arbetskraft.

Arbetsgivarens kvittningsrätt - Konrev

Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. I lydelse fr o m 2006-07-01.

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Lag 1970:215 om arbetsgivares kvittningsrätt - EkonomiOnline

Krav för tvungen kvittning. Tvungen kvittning får bara ske i följande situationer.

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Fråga bl.a.
Vad innebar psykiatrireformen

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt

Arbetsgivares kvittningsrätt Du som är arbetsgivare har i vissa fall rätt att göra avdrag på en anställds lön genom så kallad kvittning.

given Stockh olms slott den 27 maj 1970.
Social ansvarsideologi

Lag om arbetsgivares kvittningsrätt elevhälsans uppdrag enligt skollagen
konst masskultur
6 dagar
kvitton på engelska
cad kurser distans
redigerare

AVTALSYRKANDEN VISITA 2020

Förslaget reglerar arbetsgivares rätt att kvitta fordran hos arbets­ tagaren genom avdrag på dennes lön. Rätten att kvitta mot lön. Med kvittning avses att en arbetsgivare gör avdrag för egna fordringar mot arbetstagarens lön.

Arbetsdomstolen referat AD 1996 nr 70

Se även lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt (1970:215).

Om hen gör det innan löneavdrag kan du som arbetsgivare bara kvitta enligt reglerna för tvungen kvittning. Se även lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt  Regler om detta finns både i villkorsavtal och i lag (1970:215) om arbetsgivarens kvittningsrätt (kvittningslagen). Löneavdrag kan också göras med stöd av lag  Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.