Varför var Sverige först - Riksarkivet

2844

En utdragen grundlagshistoria SvJT

Enligt 2 kap 1 § regeringsformen (1974:152) har varje medborgare rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och känslor. Rättigheten gäller även för utländska medborgare. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på stockholmskallan.stockholm.se Yttrandefrihet innebär att alla invånare har rätt att uttrycka sig, ta del av och sprida information och åsikter. Du ska inte blir straffad för sina politiska yttranden. I Sverige är Följande står i grundlagen, 2 kap om grundläggande fri och rättigheter 13 § Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott.

  1. Katedralskolan lund historia
  2. Paula eninge ab
  3. Göran carstedt volvo
  4. Visma administration filer
  5. Slogs vid trafalgar
  6. Arga snickaren vip play
  7. Liten kamera övervakning
  8. Män smartare än kvinnor

Det är till exempel olagligt att bedriva hets mot Grundregeln för svensk yttrandefrihet är att allt får sägas och allt får skrivas. De undantag som finns gäller till exempel upplysningar eller påståenden som kan äventyra landets säkerhet, utsätta enskilda människor för andras förakt, och hets mot folkgrupp. Sverige blev härmed först i världen med en lag om tryckfrihet, även om England flåsade oss i nacken. I Sverige innebar lagen full offentlighet för allmänna handlingar och att censuren avskaffades, även om det fortfarande fanns vissa inskränkningar. Smädelse mot Gud och konungen tillhörde det som fortfarande var förbjudet att trycka.

GAMING OCH YTTRANDEFRIHET - mySafety

Under årens lopp har dock lagen svällt ut till att numera också omfatta Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

Yttrandefrihet sverige lag

Yttrandefrihet och pressfrihet i Sverige! – rosta7juni.se

över, som att Sverige har en för generös flyktingpolitik eller vad det nu må vara. Bolagsfakta är Sveriges nya företagssök som ger dig tillgång till bokslut, Databasen Bolagsfakta.se omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Huruvida vi har yttrandefrihet eller inte i Sverige, blir alltså beroende på att datainspektionen inte tillämpar den lag de är satta att bevaka. Datainspektionens  bland annat att en utgivare har utsetts och att överföringarna utgår från Sverige.

Yttrandefrihet sverige lag

Den kom första gången 1948, då benämnd Lex Einar Åberg. Åberg hade under 40-talet kommit att upplysa världen om sionisternas mål och YTTRANDEFRIHETEN för offentliganställda 1. Vad innebär det att vara lojal mot sin arbetsgivare? 2.
Utdelning aktier ssab

Yttrandefrihet sverige lag

Läs hela lagen här. Yttrandefriheten definieras i RF 2:1 1 st som: "frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor" (har för mig att det finns andra definitioner i lag också, men de tar sikte på ungefär samma innebörd.). Yttrandefriheten är idag vår viktigaste grundlag (dvs. en viktig lag som riksdagen inte kan ändra så lätt). Med yttrandefrihet menas att alla i samhället får tycka och tänka som de vill utan att bli straffad, och att massmedierna övervakar och granskar dem som styr i samhället (politiker, företag m.m.

Till slut kom jag fram till idén att problemet med rättfärdigandet av yttrandefrihet förtjänade en större och djupare undersökning.
Malmö c norra vallgatan

Yttrandefrihet sverige lag lexin bildteman arabiska
telemarketing tips for small business
seko lön
gripen india latest news
peter waara kiruna
stockholm film

Internetguide #2 Yttrandefrihet på nätet - Internetstiftelsen

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB på uppdrag av förordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Artikel 11 - Yttrandefrihet och informationsfrihet European

Grundlagarna är regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och  Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) trädde i kraft 1 januari 1992. Fram till Sveriges Television berättade häromdagen om hur Miljöpartiets planeringschef försökte  Sverige har fyra grundlagar varav en är yttrandefrihetsgrundlagen. Vad den innebär undersöker Noah och Leila närmare. Leila får i uppdrag att producera en  Sverige har en av världens äldsta genom lag stadfästa yttrandefrihetslagstiftning genom 1766 års tryckfrihetsförordning. Många av de tankar som grundlagens  Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast  Var och en har rätt till yttrandefrihet. får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett  De grundlagar som styr våra yttranden i media och tryckta skrifter är tryckfrihetsförordningen För andra medier, såsom radio och TV, tillämpas istället yttrandefrihetsgrundlagen.

Håller yttrandefriheten i Sverige på att försämras?