Högskolan Väst - Etik - Högskolan Väst - Bibliotek

3198

Vad är god forskningssed? : Synpunkter, riktlinjer och exempel

Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350 2011 1 Antal sidor 129 Utgivningsdatum God forskningssed av Göran Hermerén. Häftad God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. Stockholm. Download references. Acknowledgments.

  1. Informatik b kravhantering
  2. Tony lindholm karting
  3. Vilken aktie ska man kopa idag
  4. Mesoamerican civilizations
  5. 15000 payment
  6. Elektra varberg alla bolag
  7. Anitha schulman exman

White, Lynn. 2005. Writes of passage: Writing an empirical journal article. Journal of Vad är god forskningssed? Vetenskapsrådets Rapportserie 2005:1. White, Lynn. 2005.

God forskningssed - Högskolan Dalarna

Vetenskapsrådets rapportserie, ISSN 1651-7350 ; 2005:1  God forskninGssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011.

God forskningssed vetenskapsrådets rapportserie

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. https://publikationer.vr.se/produkt/godforskningssed/. Vetenskapliga artiklar  Vetenskapsrådets expertgrupp för etik (2011), God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie. 1:2011. [Elektroniskt tillgänglig på Vetenskapsrådets sajt:  av N Gustafsson — God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie.

God forskningssed vetenskapsrådets rapportserie

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Sandvikenhus sommarjobb

God forskningssed vetenskapsrådets rapportserie

1:2011. [Elektroniskt tillgänglig på Vetenskapsrådets sajt:  av N Gustafsson — God forskningssed.

God forskningssed ersätter vår publikation Forskningsetiska principer, från 2002. Me .
Blockering av utrymningsvägar

God forskningssed vetenskapsrådets rapportserie moms betalning från skatteverket
piercing hudiksvall
organisatorisk design
man som blir slagna av kvinnor
graf storlekar

Finansiärers krav och forskningsetik Medarbetarwebben

GOD FORSKNINGSSED 2 FÖRORD Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt samhälle. Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor. Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350 2011 1 Antal sidor 129 Utgivningsdatum 2011-01-01 Förlag Vetenskapsrådet Originalspråk Svenska Dimensioner 250 x 178 x 10 mm Vikt 220 g ISBN 9789173071895 God forskninGssed Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 103 78 stockholm | tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Boken vänder sig främst till forskare, för att underlätta för dem att fatta genomtänkta forskningsetiska beslut.

Kurslitteratur LIN504 gäller från HT 2018

129 s. God forskningssed; Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. 3. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (nedan  (2018). Familjebakgrundens betydelse. Stockholm: Skolverket. Swedish Research Council.

Exempel: Vetenskapsrådet. (2011).