stödmaterial i livsåskadningskunskap

8415

Religion och identitet by Linus Kjellin - Prezi

Religionen är av stor vikt då den ger svar på existentiella frågor som exempelvis ”vem är jag”, ”vart är jag på väg”, ”varför finns jag”? Religionen kan ge svar på existentiella frågor och således kan religionen också påverka vår identitet. I det ”nya” samhället där de gamla Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett … En kortare, personlig reflektion i Religionskunskap där eleven undersöker hur identitet och religion kan påverka varandra. Bland annat så diskuteras individens möjligheter att "byta" religion samt religionstillhörighet. Vidare så diskuteras även hinduismen och hur strävan efter de fyra hinduistiska målen påverkar individens. Motståndsidentiteten är en viktig faktor för religiösa ungdomars identitetsskapande.

  1. Insurgent book summary
  2. Guernsey skatteparadis
  3. Automation jonkoping
  4. Europcar kista kontakt
  5. Exotoxin
  6. Dansande polis pride
  7. Miljöpartiet ideologisk bakgrund
  8. Parkering vakt jobb
  9. Personalliggare skatteverket beställa

Religionens påverkan på identitet För att kunna besvara frågan om hur religion påverkar vår identitet behöver vi först definiera vad religion är . Religionen betyder och förklaras på olika sätt av människor inom olika religiösa tradtitioner. Kanske att religion kan på flera sätt påverka en individs identitet, t.ex värderingar av olika slag. Tack för ditt svar, det är kanske inte en svår fråga för dig. Jag har alltid hadt problem med So och Religion fast än jag är jättebra på vetenskapliga ämnen. Religionskunskap 1 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar förhåller sig i frågor om kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.

GUC. Identitet. Lärare: Kattis Lindberg - PDF Free Download

Hur kan en religiös och en icke-religiös livsåskådning se ut och påverka  En kortare, personlig reflektion i Religionskunskap där eleven undersöker hur identitet och religion kan påverka varandra. Bland annat så diskuteras individe En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet.

Hur religion påverkar identitet

Digitala läromedel Religion för grundskolan årskurs 4–6 NE.se

Man kan tillhöra religioner som t ex judendom eller islam även om man inte i allt delar tron. [---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på … Hur samhället kan påverka religion Kortfattat kan identitet förklaras som medvetenheten om sig själv som en unik individ, i jämförelse med andra individer. Identiteter skapas och formas av våra levda liv - till exempel i kontakten med vänner/familj, populärkultur och just Ens identitet kan vara 2016-10-18 Olika förhållningssätt till identitet. Essentialistisk syn: Man föds till det och förblir alltid jude. Men långt ifrån alla judar håller med. Konstruktionistisk syn: Att vara jude är en process i förändring.

Hur religion påverkar identitet

Det ända jag har kommit på en så länge är det här "När man är kristen så går man i tankesättet om att allt händer för att gud har bestämt det av en anledning, … =>Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar. =>Riter, exempel namngivning och konfirmation, deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang. Identitet: Svenska. Ur syftet: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Ur Centralt innehåll år 1-3: Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
Streckkod translate

Hur religion påverkar identitet

Kopplingen mellan identitet och religion är utta-lad och i svaret betonas att det har betydelse vilken religiös övertygelse en person har i förhållande till majoritetsbefolkningen i landet där hon/han lever: ”På så sätt märker hon inte ut sig lika mycket som om hon hade bott i ett muslimskt land. Olika förhållningssätt till identitet. Essentialistisk syn: Man föds till det och förblir alltid jude. Men långt ifrån alla judar håller med.

. Hur etik och existentiella frågor är en del av oss och av vår identitet och hur viktigt det är att känna mening och tillhörighet i livet. Här möter tittaren Tro, religion och kultur FAKTAFILM Tro, religion och kultur fokuserar på att belysa hur olika religioner samt hur olika riktningar inom religionerna och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och sex. Som lärare är det lätt att hamna i normfällor och generaliseringar kring religioner och sexualitet.
Lan provanstallning

Hur religion påverkar identitet sanering utbildning
deckare trenter
ledarskap sjuksköterska socialstyrelsen
ändamålsenligt urval polit och beck
köpa anabola steroider flashback
folktandvården luleå skeppsbrogatan

Religionshistoria - Stockholms universitet

en redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder  förstå hur individuella och samhälleliga faktorer påverkar formandet av en sammanhang, till exempel i frågor som gäller religions- och yttrandefrihet utveckla sin förmåga att uttrycka sin identitet och livsåskådning, sina åsikter och Delkurs 4 ger en orientering i hur sociala sammanhang påverkar religionens roll identitet utifrån perspektiv som aktualiseras inom olika religionsvetenskapliga  Kulturell identitet, Psykosociala påfrestningar, Religion och andlighet, Immigranter och flyktingar, nadsmiljön och hur detta påverkar individens sociala stöd. identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Lagen bestämmer också hur, hur mycket och hur länge en förälder får förkorta  Prezi: http://prezi.com/kppansfyfwsr/?utm_campaign=share&utm_medium=copy. Ryssland hade varit hjärtat i det sovjetiska imperiet, men hur skulle ägnat åt att förstå samspelet mellan språk, religion och politik genom att bo i Somalia, om hur gruppers identitetsmarkörer – som språk – påverkas och förklaras av hur de  Fråga alltid kunden (och/eller anhöriga) vad han/hon vill ha. Mat inom judendomen.

Lågstadielärares syn på en reformerad religions- och - Helda

Många troende judar följer religionens regler för hur man ska leva och utöva sin tro. Du ska undersöka identitet, etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund i någon religion/livsåskådning. Religioner utgå ofta utifrån etik, moral och vad som anses som ett gott liv och ett gott samhälle. Du ska också se till relationen mellan religion och vetenskap. Allt detta gör eleven genom analys, tolkning och jämförelse. Människans identitet är det som definierar den unika människan.

religion och dels konstruktioner av nationella och etniska identiteter samt hur identiteter samt hur globalisering påverkan människors identitetsskapande  vara bra eller mindre bra och hur dessa faktorer påverkar Religionen påverkar samhället och samhället religion en viktig del av identiteten En individs re-. Identiteten kan vara självdefinierad – hur jag upplever mig själv, vem jag är för religionsundervisning i grundskolan nedtonar kristendomens  Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. bruk inom dessa,; analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden  av E Gerle · Citerat av 11 — identiteter inom den allmänna skolan? gor påverkas av hur man ser på förhållandet mellan det privata och det of- da religion eller filosofisk bakgrund. Den 12 mars kl 9-12 föreläser John L. Esposito och Mattias Gardell, båda världskända religionsprofessorer, vid en föreläsningsdag om islam,  Religion påverkar oss mer än vi tror.