Kan man tillgodoräkna en utländsk utbildning i Sverige? artikel

3030

Utlandsstudier på egen hand - Konstfack

är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Kan jag tillgodoräkna mig utländsk Om jag har förstått dig rätt så är du utbildad sjuksköterska i Kina men skulle vilja söka en svensk utbildning till Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Har du en utländsk utbildning som behöver kompletteras för att arbeta i Sverige?

  1. Mariam nabatanzi
  2. Smart eyes glasögon

Det är viktigt att du anger vilken kurs i programmet som du anser att du kan tillgodoräkna och mot vad. Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in i god tid före aktuell kurs. Du som har en annan utländsk gymnasieutbildning kan också söka till högskoleutbildningar på grundnivå. Din gymnasieutbildning måste vara avslutad och ge tillträde till högskolestudier.

Utländska akademiker tvingas gå om utbildningar

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande.

Tillgodoräkna utländsk utbildning

Tillgodoräknande, andra resultat och meriter – Ladok

Dina tidigare studier måste först bedömas av Linköpings universitet för att se vilka kurser som kan ingå i din examen. Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas. Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess. Ambitionen är att tillgodoräkna sig sin utländska utbildning för att sedan läsa till en svensk examen. Fakta om utbildningarna Lärare Den kompletterande lärarutbildningen bedrivs sedan hösten 2007 inom ramen för det nationella ULV-projektet (Utländska lärares vidareutbildning).

Tillgodoräkna utländsk utbildning

Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess. Ambitionen är att tillgodoräkna sig sin utländska utbildning för att sedan läsa till en svensk examen. Fakta om utbildningarna Lärare Den kompletterande lärarutbildningen bedrivs sedan hösten 2007 inom ramen för det nationella ULV-projektet (Utländska lärares vidareutbildning).
Yrkesexamen på avancerad nivå

Tillgodoräkna utländsk utbildning

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande.

Det kan därmed finnas poäng både från utlandsstudier och från svenska specialkurser. Ska du tillgodoräkna dig hel kurs inom lärarutbildning vänder du dig till administrationen för lärarutbildning. Tillgodoräkning på lärarutbildningen Om dina utlandsstudier ska tillgodoräknas som poäng inom ett visst huvudområde eller som motsvarande en specifik kurs vänder du dig till studievägledaren på din institution. Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet.
Regional trafikmyndighet

Tillgodoräkna utländsk utbildning vad ar sektor
inom helsingborg restaurang
bvc ekerö jeanette
academedia investor relations
what is uppsala famous for
pooling layer

Jag har pluggat utomlands, kan jag åberopa det i min

Det som bedöms är om utbildningen kan anses motsvara dagens högskoleutbildning.

Dölj/visa menyn Start Trafikskola MC-körkort B96-/BE-körkort

Kurser som du fått tillgodoräkna kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs/kurser som tillgodoräknandet ligger till grund för, d.v.s. samma poäng kan inte räknas två gånger. Examensbevis kan utformas så att det framgår vilken utbildning som till-godoräknats och från vilken högskola. Högskoleverket har kunnat konstatera att tillämpning av ECTS (European Credit Transfer System) inte har fått fullt genomslag ännu. Ökad använd-ning av detta system kan medföra att utländska studier kan tillgodoräknas Polisens antagningskrav gäller samtliga sökande, även om du redan har en utländsk polisutbildning. Om du klarar dig genom hela antagningsprocessen och blir antagen till polisutbildningen, kan du begära en validering av din utländska utbildning av Polismyndigheten.

Tillgodoräknande Tillgodoräknande . En student i utbildning har rätt att tillgodoräkna sig godkända resultat från ett annat svenskt eller utländskt lärosäte, så länge det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Vill du tillgodoräkna dig utbildning som del av kurs fattas beslutet av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig i det här fallet direkt till din ämnesinstitution. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning som motsvarande en hel kurs fattas av berörd fakultetsnämnd (motsvarande) med eventuell vidaredelegation. Svar: Jag rekommenderar att du läser vår artikel Kan jag tillgodoräkna en utländsk utbildning i Sverige?