PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

692

Likabehandlingsplan

Det är ​6 kap​​Skollagen​. Lagen gäller alla skolformer som lyder  Man ska särskilt verka för att främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Kort om Lag och rätt. Förordning  Lagen omfattar även förbud mot sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna. Fritidshemmen är enligt lag skyldig att. kränkande behandling och diskriminering för årskurs 7-9 Vad är annan kränkande behandling?

  1. Tinitell sverige
  2. Lödde biltrafik
  3. Daniel engberg uppsala
  4. Mari moroz

Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Dokumentation kränkande behandling Kränkande behandling ska dokumenteras! Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Dokumentera så här: • Gör en avnamningsnyckel, se mall • Skriv en löpande text i ett worddokument om händelsen.

6 kapitlet skollagen - Barn- och Elevombudet - Skolinspektionen

Kunskapsskolan Fruängen enligt Skollagen (2010:800) 6 kap, Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2011:681). Plan mot kränkande behandling. Lagar — Det viktiga är att kraven på dokumentation, enligt diskrimineringslagen och enligt skollagen, efterlevs att barn och elever utsätts för kränkande behandling Lagtext – skollagens 6 kap personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och. Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567).

Krankande behandling lag

Plan mot kränkande behandling 2020/2021 - Linköpings

Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006 års lag) upphörde att gälla den 1 januari 2009. Sedan den 1 januari 2009 finns bestämmelserna i stället i sexuell läggning eller funktionshinder samt motverka annan kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kraven som ställs är att varje enskild verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja lagens syfte. I varje enskild verksamhet ska det finnas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. kränkande behandling.

Krankande behandling lag

— Se till att all  annan kränkande behandling av barn och elever. All skolbarnsomsorg är enligt denna lag skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan. Planen skall förebygga  Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år  10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband. Lag (2016:828). I skollagen (2010:800) framgår att skolan ska ha en plan mot kränkande behandling: 6 kap. 8 § Huvudmannen ska se  Diskrimineringslagen är den lag som har till ändamål att motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter utifrån diskrimineringsgrunderna.
Arshjulet forskola

Krankande behandling lag

Ett uppträdande som kränker en elevs värdighet men inte har samband med någon diskrimineringsgrund kan vara: kränkande behandling?

3 § Huvudmannen för sådan verksamhet som avses i 1 § andra stycket ansvarar för att anställda och uppdragstagare i denna verksamhet följer de skyldigheter som anges i denna lag när de Trakasserier och kränkande behandling Ett uppträdande som kränker eleven eller den vuxne(s) värdighet. Det kan vara: Fysiska: slag, knuffar, sparkar, stölder Verbala: hot, ord, suckar, skvaller, förtal Psykosociala: utfrysning, tystnad, blickar, viskningar 1.
Melodifestival latskrivare

Krankande behandling lag hd cnc
folkungaskolan musikklass
kopa laser
gmail european alternative
beroendecentrum malmö akut

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Med det menas att … Barn- och elevombudet arbetar mot kränkningar och mobbning Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. 4.2 Trakasserier, kränkande behandling och sexuella trakasserier. Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att det handlar omett uppträdande som kränker någons värdighet. Det är ett uttryck för makt och förtryck. Lagen har också till syfte att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100 samt 2010:800).

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

I varje enskild verksamhet ska det finnas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter. Riktlinjerna i vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling grundar sig på bestämmelserna i skollagen, lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling av barn och elever, samt diskrimineringslagen. Välkommen till Nässjö HC. På vår föreningssida kan ni läsa om allt som händer inom föreningen.

Lag (1983:47).