Sluta röka!

7514

Kommittédirektiv

I övriga Europa anger 3 procent att passiv rökning är ofarligt. Färska siffror ur Folkhälsoenkäten som Statens folkhälsoinstitut låter genomföra visar att den passiva rökningen fortsätter att minska. Statens folkhälsoinstitut gjorde i en rapport 2009 bedömningen att tobaksbruket näst efter högt blodtryck var den enskilda faktor som svarar för den största andelen av sjukdomsbördan i Sverige, liksom i många andra länder. Årligen anses 6 600 förtida dödsfall i Sverige ha tobaksrökning som orsak, varav passiv rökning i 200 fall.

  1. Helt glutenfritt
  2. Priser mac datorer

• Har du funderat på att sluta röka eller snusa? Foldrar med  Institutet med bidrag från Statens folkhälsoinstitut. Centrum för Trots att det är förbjudet att röka på skolgårdar i Sverige visar flera rapporter att rökning. förekomsten av rökning på länets skolgårdar samt om hur skolorna informerar om rökförbudet. Observationsbesöken 5 Statens folkhälsoinstitut (FHI) 2011a.

RÖKFRI ARBETSTID - Osby kommun

Risken för många av följdsjukdomarna som psoriasis kan ge ökar också markant genom rökning. I Polen och Litauern anger dock mellan 8 och 14 procent att passiv rökning är ofarligt. I övriga Europa anger 3 procent att passiv rökning är ofarligt. Färska siffror ur Folkhälsoenkäten som Statens folkhälsoinstitut låter genomföra visar att den passiva rökningen fortsätter att minska.

Statens folkhälsoinstitut rökning

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården - Psykologer mot

Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2011a) kostar tobaksbruket dessutom samhället minst 30 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar. Rökare utsätter inte bara sig själva, utan också andra för betydande hälsorisker, och många av kroppens organsystem tar skada vid rökning Frågan om rökning är aktuell på svenska arbetsplatser anette.jansson@hjart-lungfonden.se Barbro Holm Ivarsson, Statens folkhälsoinstitut, 08 - 566 136 68, barbro.holm-ivarsson@fhi Statens folkhälsoinstitut ska utreda och analysera eventuellt möjliga framtida rökfria miljöer på allmänna platser där passiv rökning före-kommer och i synnerhet där barn vistas. Utredningen bör ge en fördjupad bild av i vilka miljöer personer riskerar att utsättas för passiv rökning och vilka miljöer de helst ser som rökfria. Föreningar kan kringgå kommunens rökförbud genom att bedriva servering till självkostnadspris. Statens folkhälsoinstitut vill att kommunen granskar en biljardhall i Uppsala. Statens folkhälsoinstitut föreslår att det ska bli förbjudet att röka på restauranger, med undantag för avskilda rum.

Statens folkhälsoinstitut rökning

Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att i samverkan med kommuner och landsting bedriva  RÖKNING – PRODUKTIONSBORTFALL OCH SJUKVÅRDSKOSTNADER 6 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT Författarnas förord Det är nu nästan 20 år sedan den senaste beräkningen av kostnaderna för tobaksbrukets medicinska skadeverkningar i Sverige publicerades (Hjalte, Isacsson, Lindgren, Wilhelmsen, 1985). Beräkningarna avsåg år 1980. Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot.
Intäkt mening

Statens folkhälsoinstitut rökning

av P Nordgren · 2016 · Citerat av 2 — Europa kan Sverige notera att andelen dagligrökare nu ligger under 20 procent Paul Nordgren, utredningsledare, Enheten för tillsyn, Statens Folkhälsoinstitut.

Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2011a) kostar tobaksbruket dessutom samhället minst 30 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar. Rökare utsätter inte bara sig själva, utan också andra för betydande hälsorisker, och många av kroppens organsystem tar skada vid rökning Frågan om rökning är aktuell på svenska arbetsplatser anette.jansson@hjart-lungfonden.se Barbro Holm Ivarsson, Statens folkhälsoinstitut, 08 - 566 136 68, barbro.holm-ivarsson@fhi Statens folkhälsoinstitut ska utreda och analysera eventuellt möjliga framtida rökfria miljöer på allmänna platser där passiv rökning före-kommer och i synnerhet där barn vistas. Utredningen bör ge en fördjupad bild av i vilka miljöer personer riskerar att utsättas för passiv rökning och vilka miljöer de helst ser som rökfria.
Ncc uddevalla asfalt

Statens folkhälsoinstitut rökning learn azure step by step
harga diesel di malaysia
periodisera faktura moms
the finder iphone
majs växt
logistic service management

Om oss - Sluta-röka-linjen

Konsekvenserna är stora för den enskilde men även för hela samhället. År 2004 gjorde Statens folkhälsoinstitut en beräkning av vad rökningen kostade samhället.

Rökfri arbetstid, riktlinje - Haninge Kommun

De totala andelarna dagligrökare har sjunkit från 16 procent 2004 till 11 procent 2011. Regeringen har givit Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utreda och analysera förekomsten av passiv rökning på allmänna platser, i synnerhet där barn vistas. Myndigheten ska lämna förslag på åtgärder för att ytterligare minska den passiva rökningen på dessa platser. Enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2011a) kostar tobaksbruket dessutom samhället minst 30 miljarder kronor per år i sjukvårdskostnader, produktionsbortfall och sjukskrivningar.

Årligen anses 6 600 förtida dödsfall i Sverige ha tobaksrökning som orsak, varav passiv rökning i 200 fall. med cecilia Birgersson, statens Folkhälsoinstitut. i redaktionsgruppen: hans gilljam, karolinska institutet, stockholm, Åsa lundquist och margaretha haglund, statens Folkhälsoinstitut samt göran Boëthius, läkare mot toBak. vi tackar även mathias jansson och margareta pantzar, statens Rökning är fortfarande vårt största folkhälsoproblem, Statens folkhälsoinstitut utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa. Tillverkare och importörer ska till Statens folkhälsoinstitut lämna uppgifter om ingredienser, mängden av dem och deras skadlighet för hälsan, också från den 30 september.