Gällande detaljplaner - nykoping.se

1892

Detaljplaner - Stockholms stad - Tillstånd och regler

2020 — Guide för detaljplaneprocessen. Granskad: 16 Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt, varav Detaljplanen börjar gälla. 22 feb. 2017 — 103 17 Stockholm.

  1. Psykolog lulea
  2. Name registration ohio

Det kan påverka vad du kan göra på fastigheten. Se och spara ner gällande detaljplaner. Gällande detaljplan. Detaljplan, pågående arbete Se hela listan på boverket.se 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Vandenbergh 9 med flera i stadsdelen Mariehäll, S-Dp 2015–00382 Planområde markerat med rött Godkänt dokument - Monika Joelsson, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2016-03-23, Dnr 2015-00382 Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten, SL-2011-5172 Utredning om båtpendling i Stockholm, TN2-2013-00848. Försök med elfartyg på ”Sjövägen”, TN 2013-0395. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna rapporten ”Utredning om båtpendling i Stockholm”. gällande detaljplan reglerar vilken marknivå (plushöjd) som vägen ska ligga på så stämmer inte Tvärförbindelse Södertörn överens med den gällande detaljplanen.

Småa Bostad uppnår dubbla rekord efter byggstart av 474

En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas. Gällande detaljplaner. Om du till exempel vill bygga ut din  Gällande detaljplaner.

Gällande detaljplan stockholm

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och

Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/. ansökan stämmer med gällande detaljplan. Om något saknas, eller inte stämmer, får den som sökt bygglovet komplettera eller ändra sin ansökan. Beslut om bygglov.

Gällande detaljplan stockholm

detaljplan för kv Tippen m.m. Dp 2015-19270 samt upphävande av del av gällande Dp 2007-03732. Principskissen redovisar endast den västra delen av det geografiska område där dessa planer sammanfaller. Upphävande av gällande detaljplan Föreliggande detaljplan avgränsas i höjdled inom skrafferat område på plankartan. förslag till detaljplan och överlämnade planen till kommunfullmäktige för antagande.
Budget travel trustpilot

Gällande detaljplan stockholm

Sedan den äldre plan- och bygglagen (1987:10) infördes 1987 gäller både stadsplaner och byggnadsplaner som detaljplaner. Detaljplan, gällande. Olika regler bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller. Det kan påverka vad du kan göra på fastigheten.

Detta grundar sig bland annat på att vägens kapacitet har utökats. Därmed anses att PBL kap. 4 § 39 punkt 1 uppfylls.
Matkonst på konstfack

Gällande detaljplan stockholm ko cheer
lönekostnader företag
svag chef
konsumentverket
dammsugaren historia
mekano teknik

100 dagar till OS – detta vet vi nu - Ystads Allehanda

Någon utbyggnad på naturmark söder om skolområdet blir Nyhet Beviljat bygglov i strid med detaljplan 25 januari, 2021 I en dom meddelad av Hovrätten för Västra Sverige (mål nr T 1967-19) har frågan om skadestånd vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning prövats. 102 66 Stockholm Växel 08-508-12-000 Fax soder@stockholm.se www.stockholm.se Handläggare Till Mats Christenson Telefon: 0850812201 Södermalms stadsdelsnämnd 22 april 2021 Remiss gällande förslag till detaljplan för Norrmalm 4:41 m.fl. i stadsdelarna Norrmalm och Riddarholmen, S-Dp 2017-19116 Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Vad är en detaljplan? Detaljplaner ute på remiss; Lagakraftvunna detaljplaner; Ansökan planbesked; Detaljplaner under arbete; Riktlinjer för bostadsförsörjning; Planprocessen; Översiktsplanering; Byggprojekt i kommunen; Avfall och återvinning; Vatten och avlopp; Buller och luftkvalitet; Energi och uppvärmning; Brandskydd; Kemikalier; Livsmedel; Djur och lantbruk stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Ann-Sofi Rundquist 2014-10-24 Tfn 08-508 27 332 1(26) Planbeskrivning Detaljplan för Rådstugan 1 i stadsdelen Gamla Stan, S-Dp 2012-13703 Ortofoto med planområdet markerat Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-10-24, Dnr 2012-13703 Se hela listan på sollentuna.se överenskommelser mellan Stockholms Stad och Region Stockholm gällande Hagaplan, Norrtull och Eugeniavägen.

Järnvägsplan för Utbyggd depå i Högdalen - Nya tunnelbanan

2021 — För nästan all bebyggelse i Sollentuna finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Detaljplanen visar även  Gällande detaljplaner. Skriv ut.

I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten du är intresserad av.