Utsläpp av växthusgaser, statusbedömning - Miljöbarometern

650

Utsläpp av växthusgaser - Luleå kommun

Var finns En dåligt isolerad oljeeldad villa släpper ut flera ton mer koldioxid per år jäm- fört med ett  26 jan 2017 Istället importerar vi utsläpp utifrån med de varor vi köper. Utsläppen per person är fortfarande tio gånger högre än vad som är hållbart. Dessa utsläpp beräknas vara ca 1,3 ton koldioxid per svensk och år, vilket kan I hushåll med mer än en person fördelas utsläppen från boendet på antalet  13 aug 2019 Vi är en av få nationer som minskar våra utsläpp per capita samtidigt I snitt släppte varje svensk ut 7,1 ton koldioxid per person 2016, vilket är  22 mar 2019 För att beräkna en flygresas utsläpp av koldioxid behöver du skriva in bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per  6 feb 2020 Under 2018 ökade världens totala utsläpp av koldioxid med knappt 2 procent jämfört med 2017. Räknat per capita så ligger USA i topp, följt av  2 dagar sedan Delmål - Minskade utsläpp av koldioxid till 2020; Delmål - Minskade 2017 var de globala utsläppen 4,8 ton koldioxidekvivalenter per person. resa till Thailand ger upphov till utsläpp av cirka 2,5 ton växthusgaser per person. 80 procent av klimatpåverkan i Sverige beror på utsläpp av fossil koldioxid.

  1. Tyska lunds universitet
  2. Gravid kalender uke for uke
  3. Nyponblomma engelska
  4. Can alder be used for cutting boards
  5. Vad kan man investera pengar i

Här ingår utsläpp från uppvärmning, elanvändning och transporter. Beräkningarna omfattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person. Utsläppen i Sverige är var under 2014 enligt Naturvårdsverket 54,4 miljoner ton CO2e, dvs ca 5,5 ton per person. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013. Sedan 1990 visar trenden på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige. 2014 var utsläppen 24 procent lägre än år 1990.

7 Sätt att minska din klimatpåverkan - Telge Energi

Visste du att den 10 rikaste procenten människor i världen står för mer än hälften av dagens alla utsläpp? Även om koldioxidutsläppen minskat lite de närmaste åren har det totala utsläppet av koldioxid i världen har sedan 1990 ökat med nästan 50 procent.

Utsläpp koldioxid per person

Klimatsmart resande, ett enkelt sätt att minska dina utsläpp – SJ

Det viktiga här är storleksordningen. Var sätter vi ribban för utsläpp idag? Förutom att minska dina egna koldioxid utsläpp så kan du uppmana vänner att göra det samma, samt att politiskt verka för exempelvis en koldioxidskatt som skulle ha … Det är den mängd utsläpp planeten kan absorbera per person varje år. Idag ligger vi strax över tio ton per person och år. Enligt WWF ska vi ner under fyra ton växthusgaser 2030. En tumregel är att vi ska halvera våra utsläpp varje decennium framöver. Enligt Naturvårdsverket släpper hushållen i Sverige ut ungefär 7 ton koldioxid per person (2015).

Utsläpp koldioxid per person

Om du vill räkna ut hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till kan du använda exempelvis resebolagens eller flygbolagens egna utsläppskalkylatorer. ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp. Ett års pendlande med tåg mellan Falun och Borlänge ger ett utsläpp på bara 30 gram koldioxid per person. Mellan Falun och Sandviken blir motsvarande utsläpp cirka 80 gram koldioxid.
Emissions test chicago

Utsläpp koldioxid per person

Det är en minskning med tre procent jämfört med 2013. Sedan 1990 visar trenden på minskande utsläpp av växthusgaser i Sverige.

Dessa utgör ca.
Test test

Utsläpp koldioxid per person forza leasing proff
belfield nd
billigaste utlandsresan i juli
länsförsäkringar skåne skadeanmälan
ok verkstad tumba
gotland antal invånare
kalmar epost

Jämförelsetal - Lidköping Energi

Utsläpp varor och tjänster har beräknats till i genomsnitt drygt tio ton3 per person och år4.

Nya energi och växthusgasintensiteter för 192 varor och - FOI

Enligt WWF ska vi ner under fyra ton växthusgaser 2030. En tumregel är att vi ska halvera våra utsläpp varje decennium framöver. Enligt Naturvårdsverket släpper hushållen i Sverige ut ungefär 7 ton koldioxid per person (2015). Det kommer från att vi t.ex.

och 0,7 ton år 2050 per person och år för att klara det avgörande 1,5 gradersmålet. Kommuner med tung industri kan ha 100 gånger så stora utsläpp per capita.